Privacystatement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Van Beuningen en Partners omgaat met je persoonsgegevens. Van Beuningen en Partners vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Van Beuningen en Partners is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens

Wij verwerken je contactgegevens en CV. Bezoek je onze website, dan kunnen we ook je IP nummer opslaan voor analyse doeleinden. We kunnen analysecookies gebruiken voor analyse van het gebruik van onze website.

Doeleinde gebruik

De gegevens worden uitsluitend in het kader van onze search en interim activiteiten gebruikt. We sturen je onze nieuwsbrief en kunnen je via email ook op de hoogte houden van de activiteiten en evenementen die we organiseren.

Voor de Bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze relaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor Archiefdoeleinde

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de meting van web statistieken verzamelt Van Beuningen en Partners anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de Van Beuningen en Partners haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. Van Beuningen en Partners.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Van Beuningen en Partners gebruikt IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om jou op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in je browser instellen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Van Beuningen en Partners draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens en CV kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@vanbeuningen.nl.